Kontrola
lodí

Před I. kolem závodu bude probíhat kontrola lodí závodníků. Kontrola lodí bude probíhat v níže uvedených vlnách a u kontroly lodě musí být přítomni oba závodníci. Po absolvování kontroly bude na měrnou desku nalepena kontrolní známka závodu ! Bez této kontrolní známky nebude uznán žádný úlovek.

Jednotlivé vlny umožní maximální plynulost kontroly lodí a zároveň nebudou mít za následek dlouhé čekání závodníků v kotvišti na kontrolu. Časy jednotlivých sledů určené pro startovní čísla posádek se druhým dnem závodu zrcadlově obrací. Apelujeme na maximální spolupráci a dodržování časů kontrolních vln, svou neúčastí u kontroly lodí zdržujete všechny ostatní účastníky závodu !

Kontrolní vlny

1. lovný den - 20. 9. 2024, pátek

Posádky se startovním číslem 1–20

5:30 – 5:50 hod.

Posádky se startovním číslem 21–40

5:50 – 6:10 hod.

Posádky se startovním číslem 21–60

6:10 – 6:30 hod.

Posádky se startovním číslem 61–80

6:30 – 6:50 hod.

2. lovný den - 21. 9. 2024, sobota

Kontrola bude probíhat přímo na oficiálním mole závodu dle individuálních startů jednotlivých posádek. Rozhodčí budou přítomni 20 minut před zahajujícím časem pro II. den závodu.

Kontrola lodí při přerušení

Během každého přerušení v průběhu lovného dne je před opětovným zahájením nutná kontrola lodě rozhodčím. Rozhodčí budou přítomni na mole závodu.

Translate >