King of the Lake

KONTROLA LODÍ

Před I. kolem závodu bude probíhat kontrola lodí závodníků. Kontrola lodí bude probíhat v níže uvedených vlnách a u kontroly lodě musí být přítomni oba závodníci. Po absolvování kontroly bude na měrnou desku nalepena kontrolní známka závodu ! Bez této kontrolní známky nebude uznán žádný úlovek.

Jednotlivé vlny umožní maximální plynulost kontroly lodí a zároveň nebudou mít za následek dlouhé čekání závodníků v kotvišti na kontrolu. Časy jednotlivých sledů určené pro startovní čísla posádek se druhým dnem závodu zrcadlově obrací. Apelujeme na maximální spolupráci a dodržování časů kontrolních vln, svou neúčastí u kontroly lodí zdržujete všechny ostatní účastníky závodu !

KONTROLNÍ VLNY

I. lovný den – 22.9.2023 PÁTEK

1.VLNA – posádky se startovním číslem 01-20

5:30-5:50h

2.VLNA – posádky se startovním číslem 21-40

5:50-6:10h

3.VLNA – posádky se startovním číslem 41-60

6:10-6:30h

4.VLNA – posádky se startovním číslem 61-80

6:30-6:50h

 

 

II. lovný den – 23.9.2023 SOBOTA

 
Kontrola bude probíhat přímo na oficiálním mole závodu dle individuálních startů jednotlivých posádek. Rozhodčí budou přítomni 20 minut před zahajujícím časem pro II. den závodu.
 
 

KONTROLA LODÍ PŘI PŘERUŠENÍ

 
Během každého přerušení v průběhu lovného dne je před opětovným zahájením nutná kontrola lodě rozhodčím. Rozhodčí budou přítomni na mole závodu.
Translate >

Správa nastavení cookies

Abychom mohli poskytovat co nejlepší zážitky, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, které ukládají informace o zařízení a/nebo k nim přistupují. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při prohlížení nebo jedinečné ID na těchto stránkách.

Na stránkách používáme pouze funkční a statistické cookies.

Funkční

Vždy aktivní
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.

Statistiky

Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely. Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.

Marketing

Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.