Spuštění lodí
a postup při příjezdu

 1. pro spuštění lodí můžete využít hrazený sjezd přímo u areálu
 2. tento sjezd obsluhuje pracovník hotelu a není možné spouštět z hlediska bezpečnosti vlastním automobilem (spuštění nutné objednat / ohlásit u obsluhy)
 3. dojde k přepřažení podvalníku za traktor a loď Vám bude spuštěna, či vytažena
 4. další možností je spuštění lodí na kterémkoliv jiném a nehrazeném sjezdu, kterých Slapy nabízí dostatek (vyhneme se tím i prodlevám a dlouhému čekání při obsazení jen jednoho centrálního sjezdu)
 5. alternativní sjezdy jsou vyznačeny na mapách níže

Kontakt na obsluhu sjezdu: +420 602 339 900

Postup po příjezdu

 1. vjezd do rekreační oblasti Stará Živohošť “středisko závodu”
 2. zaparkování na vyznačených parkovacích místech pro závodníky
 3. přistoupení k registraci “hotel Atlantida” 
 4. objednání spuštění lodě u pracovníků hotelu Atlantida na vyznačeném sjezdu
 5. ukotvení lodě pod přidělené startovní číslo do kotviště závodu
 6. odstavení přívěsu na vyznačené parkoviště pro přívěsy
 7. odstavení automobilu na vyznačené parkoviště pro automobily

Kotviště lodí

 • kotviště bude disponovat elektřinou pro dobíjení
 • spouštění a nakládání lodí bude prováděno dle vyznačeného plánku na hotelovém sjezdu, či na kterémkoliv jiném sjezdu dle závodníků
 • kotviště lodí bude po celou dobu nepřítomnosti závodníků střeženo
 • mimo vyhrazený prostor pro spouštění lodí je zakázané lodě spouštět, a to bez výjimky!

Příjezd k vodní ploše

 • auta mohou zajet k vodní ploše jen k nezbytnému spuštění a vytažení lodí. Po spuštění lodě, či vytažení musí odjet na vyznačená parkovací místa od vodní plochy.
 • Veškeré automobily musí parkovat v areálu na vyznačených parkovacích místech, či u svého ubytovacího zařízení.
 • Pro plynulost dopravy a odbavení závodníků, prosíme veškeré účastníky o dodržování výše uvedených pravidel !
 • Žádáme, aby účastníci neodstavovali vozidla podél komunikací na soukromé pozemky !

Vzhledem k velikosti akce bude v jejím průběhu i po skončení prováděna kontrola stanovených podmínek zaměstnanci povodí Vltavy, státní podnik. Prosíme o dodržování výše uvedených pravidel.

Translate >