King of the Lake

START ZÁVODU

Zvolen v průměrném středu délky přehrady Slapy, a to v oblasti Stará Živohošť. Souřadnice startu 49.762486, 14.422427

 

ZÁVODNÍ ÚSEK

Celá údolní nádrž. Loví se dle bližších podmínek výkonu rybářského práva a soupisu revírů s uvedenými zpřesněními. Přítok Labe. Od tělesa hráze ÚN Slapy až k tělesu hráze ÚN Kamýk nad Vltavou, bývalé řečiště Mastníku od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím v polovině ohbí Mastníku mezi bývalým mlýnem a Hrádkem a na Brzině úsek od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím pod mlýnem v Hrachově.   Součástí revíru jsou potoky Sladovařský, Meredský, Radič, Čelinský, Hubenovský, Hříměždický, Vošický, Jindrovský, Vápenický, Sečský, Liběšovský, Punčochářův, Jablonský, Mladčina (Stranný) a Musík, které jsou chovné – lov ryb zakázán. Mastník a Brzina jsou samostatnými revíry.

STŘEDISKEM ZÁVODU JE HOTEL ATLANTIDA

Postup při příjezdu

 1. vjezd do rekreační oblasti Stará Živohošť “středisko závodu”
 2. zaparkování na vyznačených parkovacích místech pro závodníky
 3. přistoupení k registraci “hotel Atlantida” 
 4. objednání spuštění lodě u pracovníků hotelu Atlantida na vyznačeném sjezdu
 5. ukotvení lodě pod přidělené startovní číslo do kotviště závodu
 6. odstavení přívěsu na vyznačené parkoviště pro přívěsy
 7. odstavení automobilu na vyznačené parkoviště pro automobily

Spouštění lodí

 1. pro spuštění lodí můžete využít hrazený sjezd přímo u areálu
 2. tento sjezd obsluhuje pracovník hotelu a není možné spouštět z hlediska bezpečnosti vlastním automobilem
 3. dojde k přepřažení podvalníku za mechanizaci hotelu a loď Vám bude spuštěna, či vytažena
 4. další možností je spuštění lodí na kterémkoliv jiném a nehrazeném sjezdu, kterých Slapy nabízí dostatek (vyhneme se tím i prodlevám a dlouhému čekání při obsazení jen jednoho centrálního sjezdu)
 5. alternativní sjezdy jsou vyznačeny na mapách níže

 

Kotviště lodí

 • kotviště lodí bude viditelně označeno pro každý tým, a to pořadovým číslem, které je přiděleno při registraci.
 • zábor kotviště a povolení vjezdu k vodní ploše platí od 23.9. do 27.9.2020
 • kotviště bude disponovat elektřinou pro dobíjení
 • spouštění a nakládání lodí bude prováděno dle vyznačeného plánku na hotelovém sjezdu, či na kterémkoliv jiném sjezdu dle závodníků
 • kotviště lodí bude po celou dobu nepřítomnosti závodníků střeženo ostrahou.
 • mimo vyhrazený prostor pro spouštění lodí je zakázané lodě spouštět, a to bez výjimky !
 
 Příjezd k vodní ploše
 • auta mohou zajet k vodní ploše jen k nezbytnému spuštění a vytažení lodí. Po spuštění lodě, či vytažení musí odjet na vyznačená parkovací místa od vodní plochy.
 • Veškeré automobily musí parkovat v areálu na vyznačených parkovacích místech, či u svého ubytovacího zařízení.
 • Pro plynulost dopravy a odbavení závodníků, prosíme veškeré účastníky o dodržování výše uvedených pravidel !
 • Žádáme, aby účastníci neodstavovali vozidla podél komunikací na soukromé pozemky !
Vzhledem k velikosti akce bude v jejím průběhu i po skončení prováděna kontrola stanovených podmínek zaměstnanci povodí Vltavy, státní podnik. Prosíme o dodržování výše uvedených pravidel.
Translate >

Správa nastavení cookies

Abychom mohli poskytovat co nejlepší zážitky, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, které ukládají informace o zařízení a/nebo k nim přistupují. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při prohlížení nebo jedinečné ID na těchto stránkách.

Na stránkách používáme pouze funkční a statistické cookies.

Funkční

Vždy aktivní
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.

Statistiky

Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely. Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.

Marketing

Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.