Prohlášení o ochraně
osobních údajů

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

  • e-mailová adresa

Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Vaše výše uvedené osobní údaje (e-mailová adresa) budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu za účelem přijímání marketingových informací (newsletter).

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje (e-mailová adresa) budeme zpracovávat po nezbytnou dobu vzhledem k účelu, za kterým jsme je shromáždili, případně do odvolání Vašeho souhlasu (podle toho, která skutečnost nastane dříve).

Zpřístupnění osobních údajů

Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) můžeme poskytovat našim poskytovatelům služeb, třetím stranám, které poskytují naší společnosti služby, jako jsou služby IT, webový hosting a správa, hosting mobilních aplikací a e-mailové služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb a v souladu s platnými zákony z důvodu reakce na požadavky orgánů veřejné moci.

Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

Poskytnutí Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě tohoto souhlasu je dobrovolné. Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a v rozsahu příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů máte také právo na přenositelnost údajů. Máte také právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

Máte možnost kdykoliv se ze zasílání marketingových aktivit (newsletteru) odhlásit.

Translate >