Pravidla
závodu

Typ závodu

Unikátní dvoudenní závod dvojic v lovu dravých ryb přívlačí z lodě s technologií RFID čipů.

 • každá z posádek dostane k dispozici 24 hodin lovného času z kterých může pro svůj závodní rybolov využít libovolných 16 hodin.
 • díky technologii RFID čipů si svůj odpočet času libovolně lze zastavovat a spouštět
 • startování a stopování lovného času lze provádět jen v místě oficiálního kotviště závodu na umístěné RFID čtečce
R6ZK0281

Základní specifikace závodu

ÚČAST:

Tým – posádka. Bez nutnosti účasti třetí rozhodcovské osoby. Oba závodníci musí mít rybářské oprávnění na revír – Údolní nádrž – Slapy. Ostatní bez nutnosti oprávnění (zákaz rybolovu). Veškeré výhry v tomto závodě jsou vždy určeny pro pětičlenný tým.

1. trenér (není nutná osobní účast)

2. asistent trenéra (není nutná osobní účast)

3. fotograf (není nutná osobní účast)

4. závodník I.

5. závodník II.

Na lodi týmu smí být přítomni jen samotní závodníci, tedy dvě osoby, VÝJIMKU TVOŘÍ OFICIÁLNÍ KAMERAMAN SPONZOROVANÉ POSÁDKY”

 

MÍSTO ZÁVODU:

Vodní nádrž Slapy, přehradní nádrž na řece Vltavě u obce Slapy ve Středočeském kraji. Podle rozlohy (11,626 km²) je šestou největší přehradou v České republice. Její hloubka je až 58 m a hladina se nachází v nadmořské výšce 271 metrů. Přehrada byla postavena jako součást tzv. Vltavské kaskády v letech 1949–1955. Hráz přehrady je založena na skalním podloží s délkou 260 m a výškou 60 m. Vodní elektrárna Slapy byla uvedena do provozu v letech 1955–1956. V elektrárně jsou nainstalovány 3 Kaplanovy turbíny o výkonu 3× 48 MW. Plného výkonu je elektrárna schopna dosáhnout za 136 s.  Slapy jsou na mnoha místech kamenitá, hluboká a rychle se svažující přehrada.


START ZÁVODU:

Zvolen v průměrném středu délky přehrady Slapy, a to v oblasti Stará Živohošť. Souřadnice startu 49.762486, 14.422427.

 • NEW 23 – V případě ranní mlhy nesmí posádky opustit kotviště bez pokynu rozhodčích pro seřazení na vodní ploše.
 • NEW 23 – Start závodu může být z důvodu špatné viditelnosti odložen, či může býti zakázána jízda ve skluzu.
 • NEW 23 – Lodě nesmějí opustit přístav bez rozsvíceného pozičního světla.

I. lovný den

 • první lovný den se zahajuje hromadným startem dle časového harmonogramu

 • po hromadném startu si již lze libovolně přerušovat a startovat svůj odpočet lovného času ve vymezeném lovném čase pro daný den

 • start bude oznámen zvukovým signálem sirény, či pyrotechniky

 • lodě nesmí křižovat plavební dráhu svým postavením a musí se rozmístit po vodní hladině dle směru, kterým chtějí jet.

 • před samotným startem se posádky budou řadit dle výkonů svých motorů

 • přednostní právo na první řadu mají lodě s větším výkonem motoru

 • není možné, aby loď s menším výkonem motoru byla zařazena v řadě před závodníky, kteří budou mít výrazně větší výkon motoru

  „Výše uvedené se bude kontrolovat během řazení lodí ředitelem závodu a závodníci jsou povinni uposlechnout pokyny organizátorů“ Během startu, a to až do zastavení na prvním lovném místě, neplatí rychlostní limit 50 Km/h. GPS trackovací zařízení zaznamená velice spolehlivě první trasu a zastavením lodě ukončí první jízdu od startu, během této trasy neplatí žádný rychlostní limit. Od prvního zastavení a pro následné přemisťování již platí omezení rychlostního limitu na 50 Km/h.

II. lovný den

 • individuální start každé posádky v libovolnou hodinu dle svého uvážení ve vymezený čas pro druhý lovný den

Veškeré přidělené časy pro I. a II. Lovný den budou upřesněny v harmonogramu závodu“

 

ZÁVODNÍ ÚSEK:

Závodní úsek: Celá údolní nádrž Slapy. Loví se dle bližších podmínek výkonu rybářského práva a soupisu revírů s uvedenými zpřesněními. Přítok Labe. Od tělesa hráze ÚN Slapy až k tělesu hráze ÚN Kamýk nad Vltavou, bývalé řečiště Mastníku od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím v polovině ohbí Mastníku mezi bývalým mlýnem a Hrádkem a na Brzině úsek od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím pod mlýnem v Hrachově. Součástí revíru jsou potoky Sladovařský, Meredský, Radič, Čelinský, Hubenovský, Hříměždický, Vošický, Jindrovský, Vápenický, Sečský, Liběšovský, Punčochářův, Jablonský, Mladčina (Stranný) a Musík, které jsou chovné – lov ryb zakázán. Mastník a Brzina jsou samostatnými revíry.

 

POVOLENÉ VYBAVENÍ LODĚ:

K plutí je možné užívat vody do vzdálenosti 25 m od břehu, přehrady, jezu, hráze nebo jiné stavby potřebné k nakládání s povrchovými vodami, nebo od vyznačeného prostoru pro koupání. Loď a ostatní potřebné vybavení (kotva, echolot atd.) si závodní tým zajišťuje sám.


POSKYTNUTÉ VYBAVENÍ:

Každý tým obdrží při prezentaci měrnou desku a náramek závodníka k pohybu v místě kotviště lodí. Lovné samolepky obdrží posádka vždy před každým kolem závodu, a to při kontrole lodí. Každý tým obdrží GPS sledovací zařízení, které je povinen mít během každého kola závodu umístěné v lodi a aktivní. Přítomnost GPS lokátoru bude kontrolována při dílčí kontrole lodí před každým kolem závodu. Za případnou ztrátu, či poničení lokátoru je posádka povinna uhradit sankci ve výši 3500,-Kč.

Každá posádka obdrží RFID čip pro zahajování a přerušování svého lovného času.

 

NUTNÉ VYBAVENÍ LODĚ:

 • mobilní telefon s aktivním internetovým připojením k odesílání výsledků – bez tohoto vybavení nebude loď připuštěna k závodu! V případě výpadku, či nedostupného signálu, bude brán ohled na zpětné dopočtení výsledků u bodovací komise bezprostředně po ukončení lovu v daném dni, a to na základě předložení fotografií !

 • záchranné vesty – bez záchranných vest nebude posádka připuštěna k závodu !

 • povinné vybavení – dle vyhlášky pro provoz plavidla

 • pojištění plavidla

 • NEW 23 – podběrák s gumovou, či pogumovanou sítí

 

POVOLENÉ ZPŮSOBY LOVU:

 • všechny způsoby přívlače na umělé nástrahy v souladu s Rybářským řádem krom níže uvedeného

 • protihroty povoleny

 • při závodě bude uplatňována výhradně metoda chyť a pusť

 

ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY :

 • jakékoliv vnadění

 • pro všechny účastníky závodu platí přísný zákaz Trollingu

 • mezi zakázané způsoby lovu se nepočítá aktivní jízda z příďovým motorem a prochytávání břehů (nesmí však být nástraha tažena za lodí)

 • zákaz použití milíře, či obdobného určeného k uchovávání, či přechovávání ryb

 • zákaz rybolovu na jakoukoliv živou nástrahu, či její část

 • NEW 23 – zákaz montáže s více jak 20cm dlouhým volným návazcem “platí jak pro přímé, tak boční nezatížené návazce”

 

PRUTY:

 • Bez omezení dle bližších podmínek výkonu rybářského práva.

 

VZDÁLENOSTI LODÍ:

 • minimálně 50 metrů – zakotvená loď se objíždí volným prostorem. Pokud je úsek postavením lodí „neprůjezdný“, může loď projet mezi nimi se snížením rychlosti průjezdu a maximální ohleduplností k chytajícím závodníkům.

 • okruh 50 metrů – okolo zakotvené lodi, do tohoto úseku nesmí další tým vjíždět

 • okruh 25 metrů – okolo zakotvené lodi, do tohoto úseku nesmí další tým nahazovat

 • závodník nesmí hlučným dopadem nástrahy rušit lovné místo soupeře či omezovat možnosti nahazování soupeře (křížení vlasců), který byl na místě zakotven dřív

 • je povoleno nahazovat jakkoliv daleko do prostoru neobsazeném žádnou z lodí

 • pokud loď driftuje, musí respektovat lovný úsek ostatních zakotvených lodí

 • při objíždění, či průjezdu kolem posádky, která byla na místě dříve na volné vodní ploše se nesmí projíždět mezi již chytající posádkou a břehem. Vždy je nutné takovou posádku objíždět směrem k otevřené vodní ploše

 • při objíždění v zátokách je nutné svůj průjezd avizovat a s posádkou již chytající se domluvit na straně průjezdu

 

OPUŠTĚNÍ PLAVIDLA:

 • jakékoliv zdržování na pevnině je nepřípustné!

 • opustit plavidlo lze jen v místě oficiálního kotviště závodu

 

SDRUŽOVÁNÍ POSÁDEK NA VODNÍ HLADINĚ:

 • společné soulodí více posádek není v žádném případě povoleno a bude trestáno diskvalifikací v daném kole, či celém závodu

 • dle závažnosti porušení může komise rozhodčích přistoupit i k bodové ztrátě, či odebrání lovného času posádce, která se provinila

 

UKONČENÍ DÍLČÍHO KOLA ZÁVODU:

 • pro započítání úlovku je rozhodujícím faktorem čas přijetí registrační fotografie o ulovené rybě

 • starty jednotlivých kol jsou uvedené v časovém harmonogramu

 • každá posádka je zodpovědná za nastavení času dle zahajující sirény

 • zpětně nebude brán zřetel na protesty týkající se času odeslání registrační fotografie, rozhodující je čas příchozí na středisko závodu

 • v případě špatného signálu a dlouhého odeslání fotografie, je možné konkrétní fotografii předložit bodovací komisi k přezkoumání !

 • po vyčerpání přiděleného časového limitu, tedy ukončení závodu, se posádka může pohybovat v libovolné vzdálenosti od místa startu a nemusí být v čas ukončení osobně přítomna !

 • po uplynutí časového limitu a mimo vymezený čas pro jednotlivá kola se úlovky nazapočítávají

 • pro ukončení dílčího kola závodu je nezbytná osobní kontrola fotografií ulovených ryb na středisku závodu u bodovací komise (odeslání fotografií bez osobní účasti u odečtu nebude počítáno jako předání)

 • k odečtu fotografií se musí zástupce posádky dostavit nejdéle do 1 hodiny po čase ukončení dílčího kola závodu

 

ODEČET FOTOGRAFIÍ :

 • při odečtu fotografií se bude postupovat následovně

 1. zástupce posádky přistoupí k odečtu fotografií

 2. zaslané fotografie budou překontrolovány společně s hlavní rozhodčím a kapitánem týmu

 3. po souhlasu závodníka a rozhodčího se započítanými výsledky budou výsledky potvrzeny

Okamžitou kontrolou závodníka a samotného rozhodčího se předchází rozporům s neuznanou délkou ryby “nedokončený centimetr, nedokonalé přiložení ryby na měrnou desku, absence lovné samolepky na desce atd . . “

 

POSTUP PŘI ULOVENÍ BODOVANÉHO RYBÍHO DRUHU :

 1. fotografování ryby na měrné desce (závodník musí dbát na dokonalé přiložení ryby k počátku měrné desky, a to hlavovou částí, jinak bude při odečtu délka ryby upravena dle přiložení) Na fotografii musí být jasně čitelná délka ryby a viditelná DENNÍ SAMOLEPKA. Při fotografování ryby mimo kolmý úhel s nemožností kontroly přiložení, bude automaticky odečteny 2 cm !

 2. fotografie ryby se závodníkem

 3. puštění ryby

 4. odeslání fotografií na středisko závodu k online přenosu. Průběžné zápisy se odesílají pomocí aplikace WhatsApp na tel. +420 733 168 303 s uvedeným startovním číslem !

 5. Kontrola zapsaných výsledků na středisku závodu pro kontrolu zápisu

 6. NEW 23 – pokud je již při vytahování ulovené ryby zřejmé, že je ulovená ryba menší než je již pro tým započítána, či menší než minimální míra bodovaných ryb, provádí se její vyháčkování přímo ve vodě, podběráku, a to bez zbytečné manipulace s rybou na lodi

 

K ZAPOČÍTÁNÍ A UZNÁNÍ ULOVENÉ RYBY JE NUTNÉ SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK :

 1. fotografie ryby na měrné desce s viditelnou samolepkou závodu

 2. fotografie ulovené ryby se závodníkem (závodník nosí během závodu přidělenou čepici k rozpoznání od posádek, které nezávodí)

 3. odeslaná fotografie po ulovení ryby dle postupu výše

KOTVIŠTĚ LODÍ :

 • kotviště bude disponovat elektřinou pro dobíjení

 • spouštění a nakládání lodí bude prováděno dle vyznačeného plánku na hotelovém sjezdu, či na kterémkoliv jiném sjezdu dle závodníků

 • kotviště lodí bude po celou dobu nepřítomnosti závodníků střeženo kamerovým systémem

 • mimo vyhrazený prostor pro spouštění lodí je zakázané lodě spouštět, a to bez výjimky

SPOUŠTĚNÍ LODÍ :

 • pro spuštění lodí můžete využít hrazený sjezd přímo u areálu

 • tento sjezd obsluhuje pracovník hotelu a není možné spouštět z hlediska bezpečnosti vlastním automobilem

 • dojde k přepřažení podvalníku za mechanizaci hotelu a loď Vám bude spuštěna, či vytažena

 • další možností je spuštění lodí na kterémkoliv jiném a nehrazeném sjezdu, kterých Slapy nabízí dostatek (vyhneme se tím i prodlevám a dlouhému čekání při obsazení jen jednoho centrálního sjezdu)

ROZHODČÍ A DOZOR :

 • během celého závodu se po vodní ploše bude pohybovat 6 označených lodí rozhodčích, kteří budou dbát na dodržování pravidel

 • během závodu budou v okolí přehrady rozmístěni rozhodčí na pevnině s dalekohledy pro dohled nad dodržováním pravidel

 • během závodu bude vodní hladina nárazově monitorována pomocí dronů

 • rozhodčí budou přijímat a řešit drobné rozpory přímo během samotného závodu, tak aby byla zachována objektivita hlášeného protestu

 • posádka která se dopustí přestupku oproti vypsaným pravidlům bude ihned při tomto zjištění kontaktována na telefonní číslo uvedené jako registrační telefon týmu a je povinná mít tuto linku aktivní během celého závodu !

Zpravidla je přestupek hlášen daným rozhodčím, který přestupek zjistí, na středisko závodu a posádka je poté přímo kontaktována hlavním rozhodčím, který provinění bude řešit přímo s posádkou a rozhodčím na vodní ploše.

V případě nahlášení protestu přímo závodním týmem kontaktuje posádka, která chce protest nahlásit přímo středisko, a to na tel. číslo +420 733 168 303. Poté bude tento protest řešen přímo vysláním lodě rozhodčích na místo údajného přestupku, popřípadě se dle hlášeného protestu bude řešit neprodleně po návratu posádek.

 • nahlášením protestu na výše uvedenou linku souhlasí posádka s paušálním poplatkem 1000,-Kč, který se v případě uznání protestu posádce navrací.

 • pokud nebude protest uznán, tento poplatek musí být uhrazen do vyhlášení výsledků celého závodu na středisku

 

Prohřešky proti pravidlům

 • veškeré prohřešky oproti pravidlům závodu, platnému rybářskému řádu a ustanovení, či hlášenému protestu musí být bezezbytku prokázány
 • k tomuto prokázání budou brány v úvahu tyto faktory (svědectví posádek, fotografický, či video materiál, hlášení rozhodčích, záznam z dronu)
 • zjištěný přestupek projednáván samotnou komisí rozhodčích za účasti konkrétní posádky
 • hlášený prohřešek rozhodčím z vodní plochy bude brán jako rozhodující v trestu !

 

NEDODRŽENÍ PŘEDPISŮ REVÍRU (dle závažnosti provinění bude posádka penalizována následujícími možnostmi) :

 • diskvalifikace ve zjištěném kole závodu

 • diskvalifikace v závodu

 • odečtení 20-80% bodového zisku

 

NEDODRŽENÍ PRAVIDEL ZÁVODU (dle závažnosti provinění bude posádka penalizována následujícími možnostmi):

 • diskvalifikace ve zjištěném kole závodu

 • diskvalifikace v závodu

 • odečtení 20-80% bodového zisku

 

ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL :

 • jakýkoliv pokus o cílený podvod, který by směřoval k neoprávněnému bodovému zisku bude trestán DISKVALIFIKACÍ TÝMU ze závodu a vyloučení z dalších ročníků King of the Lake na 2-5 let !

 

OPOŽDĚNÝ ODEČET „kontrola“ FOTOGRAFIÍ (uvedené provinění může být potrestáno dle uvážení komise rozhodčích i odečtem lovného času) :

 • 5-10 min (krácení bodového zisku daného kola o 10 bodů)

 • 10-30 min (krácení bodového zisku daného kola o 20 bodů)

 • 30 min + (diskvalifikace v daném kole závodu)

 

PŘEKROČENÍ RYCHLOSTNÍHO LIMITU :

 • 5-10 Km/h (krácení bodového zisku daného kola o 20 bodů)

 • 10-30 Km/h (diskvalifikace v daném kole závodu)

 

Chvilkové překročení rychlostního limitu, myšleno v řádech sekund či desítek se bude porovnávat s dlouhodobým průměrem GPS. GPS sledovací jednotky umožňují velice detailní náhled na rychlostní průběh každé posádky a je z nich jasně patrné v jaký úsek a jakou rychlostí se posádka pohybuje ! Tento parametr a kontroling zajišťuje bodovací komise !

Při překročení rychlostního limitu po prvotní zastávce během závodu může komise rozhodčích přikročit k pozdržení startu posádky, která se provinila, a to o 15, 30, nebo 60 minut dle závažnosti prohřešku.

Zátoky

 • NEW 23 – RYCHLOSTNÍ LIMIT 6KM/H
 • NEW 23 překročení rychlostního limitu v zátokách  (diskvalifikace v daném kole závodu, či celém závodu) 
 • NEW 23 – bójky budou označovat hranici za kterou je již rychlostní dozor speciálně pro zátoky na GPS aktivován
 • NEW 23 – jedná se o zátoky Mastník a Musík
 • NEW 23 – bójky budou umístěny již týden před zahájením samotného závodu, toto pravidlo prosím respektujte i během tréninku
 • NEW 23 – při nedodržení tohoto pravidla následuje diskvalifikace v daném kole závodu, či celém závodě

PORUCHA LODĚ :

V případě poruchy lodě, či neschopnosti návratu posádky do časového limitu musí být tato skutečnost neprodleně hlášena před vypsaným koncem závodu na tel. +420 733 168 303 a posádce se budou započítávat a kontrolovat jen ty ryby, které byly oficiálně zaslány v časovém rozmezí závodu ! Rozhodující je čas příchozí fotografie dle upřesnění výše

Hodnocení úlovku

MĚŘENÍM:

 • Každý dokončený 1 centimetr u ryb (candát, štika, okoun, bolen) = 1 bod.  měřitelná délka pro všechny druhy lovných ryb je 20cm.

Měření ryb se provádí pomocí měrné desky, kterou obdrží každá posádka před zahájením závodu a ryba bude vyfocena prioritně mobilem, ze kterého bude zaslána fotografie pomocí aplikace WhatsApp dle postupu uvedeného výše.

Po šetrném zdokumentování úlovku dle pravidel bude ryba neprodleně vrácena vodě. Počítá se vždy jen nejdelší ulovené ryby od každého druhu !

Započítává se vždy jen dokončený centimetr na měrné desce.

 

MĚRNÉ BODOVÁNÍ :

Měrným bodováním dle níže uvedeného vzorce je ohodnocen úlovek těchto rybích druhů.

 • ŠTIKA NEW 23 – minimální délka pro hodnocení 50 cm

 • CANDÁT NEW 23 – minimální délka pro hodnocení 45 cm

 • OKOUN NEW 23 – minimální délka pro hodnocení 25 cm

 

ŠTIKA– boduje se 1x nejdelší úlovek

 • vzorec : délka ulovené ryby x 1b

 • příklad (ŠTIKA 60 cm) : 60 x 1b = 60b

 

CANDÁT– boduje se 2x nejdelší úlovek

 • vzorec : délka ulovené ryby x 1,0b

 • příklad (CANDÁT 45 cm) : 45 x 1b = 45b

 

OKOUN – boduje se 3x nejdelší úlovek

 • vzorec : délka ulovené ryby x 1,0b

 • příklad (OKOUN 40 cm) : 40 x 1b = 40b

Bodují se vždy jen nejdelší změřené ryby v závodě od každého druhu dle výše uvedených kusů. Musí být zaseknuty alespoň jedním háčkem v hlavové části ohraničené spojnicí konce skřelového oblouku a prsních ploutví.

 

BONUSOVÉ BODOVÁNÍ :

Bonusovým bodováním dle níže uvedeného vzorce je ohodnocen úlovek BOLENA a tvoří samostatnou kategorii, která se nezapočítává do hlavního bodového zisku závodu.

BOLEN – boduje se 1x nejdelší úlovek

 • vzorec : délka ulovené ryby x 1b

 • příklad (BOLEN 70 cm) : 70 x 1 = 70b

FULL HOUSE

 

KOMPLETNÍ FULL HOUSE :

Kompletní FullHouse tvoří tyto rybí druhy :

 • 1x ŠTIKA
 • 2x CANDÁT
 • 3x OKOUN
 • bodový zisk za poskládaný FullHouse je stanoven na 100 bodů / závod
 • FULL HOUSE může posádka poskládat v libolném přiděleném čase, tedy po celou dobu závodu

 

 

 

Každý účastník se účastní závodu na vlastní nebezpečí! Zavazuje se, že bude dodržovat všechna bezpečnostní pravidla.

Tato upozornění bere na vědomí a potvrzuje zaplacením startovného a odstartováním v závodu.

Translate >