King of the Lake

KONTROLA LODÍ

Před každým kolem závodu bude probíhat kontrola lodí závodníků. Kontrola lodí bude probíhat v níže uvedených vlnách a u kontroly lodě musí být přítomni oba závodníci. Po absolvování kontroly bude na měrnou desku nalepena kontrolní známka pro daný lovný den a bude nalepena kontrolní známka na číslo kotviště zkontrolované posádky ! Bez této kontrolní známky nebude uznán žádný úlovek.

Jednotlivé vlny umožní maximální plynulost kontroly lodí a zároveň nebudou mít za následek dlouhé čekání závodníků v kotvišti na kontrolu. Časy jednotlivých sledů určené pro startovní čísla posádek se druhým dnem závodu zrcadlově obrací. Apelujeme na maximální spolupráci a dodržování časů kontrolních vln, svou neúčastí u kontroly lodí zdržujete všechny ostatní účastníky závodu !

KONTROLNÍ VLNY

I. lovný den – 25.9.2020 PÁTEK

1.VLNA – posádky se startovním číslem 01-20

5:00-5:30h

2.VLNA – posádky se startovním číslem 21-40

5:30-6:00h

3.VLNA – posádky se startovním číslem 41-60

6:00-6:30h

4.VLNA – posádky se startovním číslem 61-80

6:30-6:55h


 

 

II. lovný den – 26.9.2020 SOBOTA

1.VLNA – posádky se startovním číslem 61-80

5:00-5:30h

2.VLNA – posádky se startovním číslem 41-60

5:30-6:00h

3.VLNA – posádky se startovním číslem 21-40

6:00-6:30h

4.VLNA – posádky se startovním číslem 01-20

6:30-6:55h

Translate >