Kontrola lodí

pravidla
kontrola lodí
harmonogram
příjezd posádek
ubytování
stravování
 

 

KONTROLA LODÍ

 

Před každým kolem závodu bude probíhat kontrola lodí závodníků. Kontrola lodí bude probíhat v níže uvedených vlnách a u kontroly lodě musí být přítomni oba závodníci. Po absolvování kontroly bude na měrnou desku nalepena kontrolní známka pro daný lovný den a bude nalepena kontrolní známka na číslo kotviště zkontrolované posádky ! Bez této kontrolní známky nebude uznán žádný úlovek.

Jednotlivé vlny umožní maximální plynulost kontroly lodí a zároveň nebudou mít za následek dlouhé čekání závodníků v kotvišti na kontrolu. Časy jednotlivých sledů určené pro startovní čísla posádek se druhým dnem závodu zrcadlově obrací. Apelujeme na maximální spolupráci a dodržování časů kontrolních vln, svou neúčastí u kontroly lodí zdržujete všechny ostatní účastníky závodu !

 

I. lovný den – 13.9. PÁTEK

 

1.VLNA – posádky se startovním číslem 01-20

5:30-5:55h

2.VLNA – posádky se startovním číslem 21-40

5:55-6:20h

3.VLNA – posádky se startovním číslem 41-60

6:20-6:45h

 

 

II. lovný den – 14.9. SOBOTA

 

1.VLNA – posádky se startovním číslem 41-60

5:30-5:55h

2.VLNA – posádky se startovním číslem 21-40

5:55-6:20h

3.VLNA – posádky se startovním číslem 01-20

6:20-6:45h