Kontrola lodí

pravidla
kontrola lodí
harmonogram
příjezd posádek
ubytování
stravování
 

 

KONTROLA LODÍ

 

Před každým kolem závodu bude probíhat kontrola lodí závodníků. Kontrola lodí bude probíhat v níže uvedených vlnách a u kontroly lodě musí být přítomni oba závodníci. Po absolvování kontroly bude na měrnou desku nalepena kontrolní známka pro daný lovný den. Bez této kontrolní známky nebude uznán žádný úlovek.

Jednotlivé vlny umožní maximální plynulost kontroly lodí a zároveň nebudou mít za následek dlouhé čekání závodníků v kotvišti na kontrolu. Časy jednotlivých sledů určené pro startovní čísla posádek se druhým dnem závodu zrcadlově obrací.

 

I. lovný den – 14.9. PÁTEK

 

1.VLNA – posádky se startovním číslem 01-20

5:30-5:55h

2.VLNA – posádky se startovním číslem 21-40

5:55-6:20h

3.VLNA – posádky se startovním číslem 41-60

6:20-6:45h

 

 

II. lovný den – 15.9. SOBOTA

 

1.VLNA – posádky se startovním číslem 41-60

5:30-5:55h

2.VLNA – posádky se startovním číslem 21-40

5:55-6:20h

3.VLNA – posádky se startovním číslem 01-20

6:20-6:45h