příjezd posádek

pravidla
kontrola lodí
harmonogram
příjezd posádek
ubytování
stravování
 

 

Start závodu

 

Zvolen v průměrném středu délky nejširší části přehrady, a to v oblasti Na Radosti. Souřadnice startu 49.79400, 13.13906

Závodní úsek: Celá údolní nádrž. Loví se dle bližších podmínek výkonu rybářského práva a soupisu revírů s uvedenými zpřesněními. Od tělesa hráze (GPS 49°47’28.958″N, 13°10’26.641″E) údolní nádrže Hracholusky (ř. km 22,8) až k jezu (jez u Pičmana, ř. km 45,2) pod parkem ve Stříbře (GPS 49°49’11.536″N, 13°4’39.712″E). K revíru patří část Úterského potoka od vtoku do nádrže až 100 m od nejvyššího vzdutí hladiny údolní nádrže – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy a ve vzdálenosti 30 m od nich. V prostoru oddílu vodního lyžování TJ SLAVOJ Plzeň na pravém břehu kempu u hráze je v úseku cca 250 m lov ryb zakázán v měsících červnu, červenci, srpnu a září – vyznačeno tabulemi – a dále na protějším břehu v prostoru kotviště kajutových plachetnic klubu YC PASÁT, cca 70 m, je zákaz lovu ryb v době od 1. 5. do 31. 10. – vyznačeno tabulemi. Pokud loď driftuje, musí respektovat lovný úsek ostatních zakotvených lodí.

 

 

Postup při příjezdu

 

 1. vjezd do areálu autokempu RADOST „středisko závodu“
 2. zaparkování na vyznačených parkovacích místech pro závodníky
 3. přistoupení k registraci „centrální stan závodu“ 
 4. spouštění lodě „vyznačený sjezd“
 5. ukotvení lodě pod přidělené startovní číslo „kotviště závodu“

 

Kotviště lodí

 

Kotviště lodí bude viditelně označeno pro každý tým, a to pořadovým číslem, které je přiděleno při registraci.

 •  Zábor kotviště a povolení vjezdu k vodní ploše platí od 13.9. do 16.9.
 • Spouštění a nakládání lodí bude prováděno dle vyznačeného plánku z prostorů Autokempu Radost.
 • Kotviště lodí bude po celou dobu nepřítomnosti závodníků střeženo ostrahou.
 • Dno nádrže je v celé délce kotviště lodí z 80% pevným podložím s velice pozvolným klesáním
 • V místě spouštění lodí je rychlejší klesání pro snažší spuštění lodě
 • Mimo vyhrazený prostor pro spouštění lodí je zakázané lodě spouštět, a to bez výjimky !
 • Roštový sjezd bude k dispozici 13.9. „není možné instalovat z důvodu bezpečnosti návštěvníků rekreační oblasti dříve!
 
 

Příjezd k vodní ploše

 

 • Auta mohou zajet k vodní ploše jen k nezbytnému spuštění a vytažení lodí. Po spuštění lodě, či vytažení musí odjet na vyznačená parkovací místa od vodní plochy, a to z důvodu ochranného pásma vodního díla.
 • Posádky budou vpuštěny ke kotvišti s automobily vždy při přípravě před a po ukončení dílčích kol závodu, po ukončení příprav musí vždy s automobilem odjet nad vyznačenou oblast !
 • Veškeré automobily musí parkovat v areálu kempu na vyznačeném parkovišti, či u svého ubytovacího zařízení.
 • Pro plynulost dopravy a odbavení závodníků, prosíme veškeré účastníky o dodržování výše uvedených pravidel ! Žádáme, aby účastníci neodstavovali vozidla podél komunikací na soukromé pozemky !

 

 

 

Vzhledem k velikosti akce bude v jejím průběhu i po skončení prováděna kontrola stanovených podmínek zaměstnanci povodí Vltavy, státní podnik. Prosíme o dodržování výše uvedených pravidel.